Regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1. Klient/Kupujący - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy zakupowej.
 • 2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Sprzedawca - właściciel sklepu internetowego www.ofisfera.pl, którym jest: Ofisfera Sp. z o.o.
 • 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 • 5. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zakupowej ofisfera.pl.
 • 6. Platforma zakupowa - serwis internetowy dostępny pod adresem ofisfera.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 • 7. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej.
 • 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ofisfera Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.
 • 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
 • 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).
 • 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.
 • 12. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 13. Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.

II. Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
 • 2. Platforma zakupowa prowadzona jest przez
  Ofisfera Sp. z o.o.
  ul. Przędzalniana 8,
  15-688 Białystok,
  KRS: 0000395435,
  NIP 966-20-77-437,
  Regon 200621776.
 • 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ofisfera.pl.

III. Zamówienia

 • 1. Obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonu …, oraz mailowo pod adresem: kontakt@ofisfera.pl
 • 2. Kupujący może złożyć zamówienie na Platformie zakupowej poprzez założenie konta Klienta lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego.
 • 3. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować bez żadnych ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam” a następnie z zastrzeżeniami, o których mowa w rozdz. VI pkt 6. i
 • 7. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej z wyjątkiem odstąpienia od zawartej już umowy co wymaga formy pisemnej.
 • 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
  a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
  b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość towarów w cenach netto i brutto
  c.) metoda płatności,
  d.) sposób dostawy,
  e.) koszt dostawy,
  f.) łączna wartość zamówienia.
 • 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ofisfera Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 6. Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem, który zawiera szczegóły złożonego Zamówienia.
 • 7. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
 • 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

 • 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym Ofisfera.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów INPOST.
 • 3. Koszty przesyłki są uzależnione od rodzaju przesyłki i kształtują się następująco:
  a. przesyłka kurierska DPD oraz paczkomat INPOST przy zamówieniu za co najmniej 190 zł brutto o masie do 30 kg – 0 zł,
  b. przesyłka przy zamówieniu poniżej 190 zł brutto o masie do 30 kg – DPD - 12zł netto, Paczkomat INPOST - 10,69 zł netto,
  c. przesyłka kurierska DPD (produkty wymagające wysyłki na palecie z powodu ich delikatnej konstrukcji, dużych gabarytów lub masy przekraczającej 30 kg) – ustalenia indywidualne
 • 4. Przewidywany Czas realizacji zamówienia podany jest dla każdego Towaru indywidualnie na stronie ofisfera.pl. W Zamówieniach składanych na wiele Towarów najdłuższy z podanych czasów oznacza przewidywany Czas realizacji całego Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia zależny jest od zamawianej ilości poszczególnych Towarów i może różnić się od czasu przewidywanego podanego na stronach Platformy zakupowej. Klient otrzymuje potwierdzenie Czasu realizacji Zamówienia w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 • 5. Z chwilą przygotowania towaru do wysyłki Klient otrzymuje mail: „Twoje zamówienie … z dnia … jest gotowe do wysyłki. Od tego momentu paczka powinna do Ciebie dotrzeć w ciągu … dni roboczych.”
 • 6. Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu.
 • 7. W przypadku braku możliwości pozostawienia przesyłki, firma kurierska zostawia awizo z informacją o miejscu odbioru paczki przez Klienta.

V. Ceny, metody płatności

 • 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 • 2. Ofisfera przewiduje następujące formy płatności:
  PRZEDPŁATA
  Przelew tradycyjny – przelew na rachunek bankowy sklepu internetowego:
  Ofisfera Sp. z o. o.
  Ul. Przędzalniana 8
  15-688 Białystok
  BANK PEKAO SA Oddział w Białymstoku
  nr rachunku: 32 1240 5211 1111 0010 4238 1418
  Płatności online eCard SA – usługi e-transferu i innych płatności elektronicznych

  Dostępne formy płatności:
  ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)
  Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro  GOTÓWKA
  Za pobraniem - przy odbiorze przesyłki
  PRZELEW Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI:
  Forma dostępna po przesłaniu przez Klienta dokumentów weryfikacyjnych firmy lub po podpisaniu umowy współpracy z Ofisfera.pl.
 • 3. Ceny podane na Platformie zakupowej mogą ulec zmianie w każdej chwili.
 • 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie V. 3. realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny z zastrzeżeniami zawartymi w pkt VI. 3 i VI.4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysłać je na adres Ofisfera Sp. z o.o. 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 8 lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: info@ofisfera.pl.
 • 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar:
  a.) wykraczający poza standardową ofertę Platformy zakupowej, przygotowany na specjalne Zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
  b.) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  c.) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d.) który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostanie nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 • 4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach podanych w pkt VI.3 a.)-d.) oraz dodatkowo, gdy ilość zamówionych Towarów jest większa niż średnia miesięczna sprzedaż na Platformie zakupowej, a producent Towaru odmawia przyjmowania zwrotów. W takim przypadku Klient ma prawo zaoferować Towar do sprzedaży innym użytkownikom Platformy zakupowej, a rozliczenie transakcji następuje w terminie 3 dni po dokonaniu zapłaty przez kolejnego nabywcę.
 • 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Ofisfera Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok.
 • 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 • 8. Zwrotu płatności Ofisfera dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 • 9. Przepisy art. 27 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczą wymiany handlowej pomiędzy firmami.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy tutaj

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 1. Ofisfera Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży.
 • 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady). Reklamacje Towarów należy kierować na adres: info@ofisfera.pl.
 • 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@ofisfera.pl
 • 4. Ofisfera Sp. z o.o. zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.
 • 5. Ofisfera Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Pobierz formularz reklamacji tutaj

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Ofisfera Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy zakupowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ofisfera Sp. z o.o. ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, mailowo na adres: info@ofisfera.pl, podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 • 3. Ofisfera Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 7 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

IX. Dane osobowe

 • 1. Klient podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie Platformy zakupowej oraz ich przetwarzanie w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 • 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm. )
 • 3. Klienci Platformy zakupowej mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 • 4. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego odpowiedniego „okienka” w Sklepie, lub w razie wyrażenia przez niego woli subskrypcji „newslettera”, Kupujący wyraża dodatkowo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu informowania Kupującego o nowych usługach lub towarach dostępnych w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta.

XI. Postanowienia końcowe

 • 1. Regulamin obowiązuje od 22.03.2016
 • 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ofisfera Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Ofisfera Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ofisfera Sp. z o.o..
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.