Reklamacje

1. Ofisfera Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady). Reklamacje Towarów należy kierować na adres: info@ofisfera.pl. 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: info@ofisfera.pl 4. Ofisfera Sp. z o.o. zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni. 5. Ofisfera Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Pobierz formularz reklamacji tutaj